Αρχική Εργασίες & Κόστος Αντικείμενα Γιατί να μας επιλέξετε; Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomatikes.gr ® - Πτυχιακές, Διπλωματικές, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά

Οι Τιμές μας. Το κίνητρο της συνέχισης της προσπάθειάς μας.

Εργασίες & Κόστος Υλοποίησης


Οι τιμές που ακολουθούν είναι ανά επίπεδο και ανα σελίδα υλοποίησης. Μια σελίδα αποτελείται από ένα σύνολο περίπου 270 λέξεων. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική έκταση της τελικής εργασίας σε σελίδες προκύπτει με απλή διαίρεση του συνόλου των λέξεων του κειμένου, χωρίς τη βιβλιογρφία, με το 270. Ο αριθμός των λέξεων ενός κειμένου προκείπτει αυτόματα από το Microsoft Word.

Κατηγορία ΕργασίαςΒιβλιογραφικό ΜέροςΠρακτικό Μέρος
Προπτυχιακές και Εξαμήνου16€19€
Πτυχιακή & Διπλωματική20€22€
Μεταπτυχιακή22€24€

Παρατηρήσεις - Διευκρινήσεις:
1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται η μορφοποίηση του κειμένου αναλόγως απαιτήσεων του ακαδημαϊκού ιδρύματος καθώς και υποχρεωτικά η επιμέλειά του (ορθογραφική και συντακτική).
2. Οι χρεώσεις αφορούν καθαρό κείμενο. Ως συνέπεια, τυχόν γραφικές παραστάσεις και εικόνες ή σχήματα δεν υπολογίζονται ως κείμενο και δεν χρεώνονται από τη στιγμή που κρίνεται ότι η παρουσία τους αποτελεί προϋπόθεση για την τεκμηρίωση του κειμένου και συνυπάρχει αρμονικά μ' αυτό.

 

© 2006 Diplomatikes.gr | All rights reserved | Powered by ExpertHost | Designed by Diplomatikes.gr® | Κατάλογος Σελίδων way.gr